د صنعت نندارتون

د شانګهای په ۱۷ کلنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړ